Organizatorii propun următoarele domenii tematice:

medical cu sectiunile: balneologie, reabilitare medicală, interdisciplinaritate

management

turism balnear

memorialistică

cultural

Condiții de participare:

Formularul de înscriere se va completa on line.

Rezumatul comunicării în format electronic (MS Word, Times New Roman, 12 p/1,5 r, între 250 și 300 de cuvinte) romana si engleza, se va trimite pe adresele lilianastanciu77@yahoo.com si iliescumadalina@gmail.com.

Rezumatul va contine: titlu, autori ( fara titluri academice), afiliere, autor correspondent (adresa e-mail, nr telefon), cuvinte cheie, introducere, material si metoda, rezultate, concluzii si bibliografie, domeniu tematic.

Prezentarea lucrărilor în cadrul secțiunilor nu trebuie să depășească 15 minute.

Conferinta va fi creditată de CMR cu 15 puncte EMC.

Precizăm că vor fi acceptate și publicate doar acele materiale care vor respecta întrutotul domeniile tematice ale simpozionului, normele de redactare și tehnoredactare, prezente în această circulară.

De reținut:

Taxa de participare: până la 30.06.2019 – 200 lei/ până la 31.08.2019 – 250 lei.

Taxa de participare pentru asistente – 150 lei (conferinta este creditată de OAMGMAMR cu 15 puncte)

Plata taxei de participare se va face în contul RO13TREZ23620F335000XXXX, CUI 4300868, cu mențiunea taxă conferință 2019” și numele întreg.

Taxa de participare asigură mapa cu materialele conferinței și intrarea la Gala dinner.

Cazarea: tarif 150 lei/persoană/zi (include si mesele), se achită la fața locului în baza unei rezervări prealabile.

Cheltuielile de transport până la Techirghiol și retur revin fiecărui participant.

Informații suplimentare, inclusiv programul detaliat, vor fi comunicate în următoarele circulare.

The organizers propose the following thematic areas:

– Medical sections: balneology, medical rehabilitation, interdisciplinarity

– management

– balneary tourism

– memorialist

– cultural

Terms of participation:

The enrollment form will be completed on line.

The summary of the electronic communication (MS Word, Times New Roman, 12 p / 1,5 r, between 250 and 300 words) Romanian and English will be sent to lilianastanciu77@yahoo.com and iliescumadalina@gmail.com.

The abstract will contain: title, authors (without academic titles), affiliation, correspondent author (e-mail address, no phone), keywords, introduction, material and method, results, conclusions and bibliography, thematic domain.

The presentation of the papers within the sections should not exceed 15 minutes.

The conference will be credited by the CMR with 15 EMC points.

Please note that only those materials that will fully respect the thematic areas of the symposium, the editing and editing norms contained in this circular will be accepted and published.

To remember:

Participation fee: until 30.06.2019 – 200 lei / until 31.08.2019 – 250 lei.

Payment of the participation fee will be made to the account RO13TREZ23620F335000XXXX, CUI 4300868, with the term “conference fee 2019” and the full name.

The participation fee provides a map with the conference materials and entrance to the Gala Dinner.

Accommodation: 150 lei / person / day (including meals) is paid on site on the basis of a prior reservation.

Travel costs up to Techirghiol and return return to each participant.

Additional information, including the detailed schedule, will be communicated in the following circulars.