BULETIN INFORMATIV

NOTĂ: Fiecare categorie de informatie va cuprinde o trimitere(un link) către o pagină unde această informație este afișată pe site-ul autorității în cauză.

a) Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

https://sbtghiol.ro/regulamente-sbrt/

b) Structura organizatorica, atributiile departamentlor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

https://sbtghiol.ro/orgranigrama-si-structura/

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

https://sbtghiol.ro/conducere/

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumrea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet.

https://sbtghiol.ro/contact/

e) Audiente – Manager – Miercuri: 11:00- 13:00

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

https://sbtghiol.ro/buget-venituri-si-cheltuieli/

https://sbtghiol.ro/informatii-financiare/

g) Programele si strategiile proprii

https://sbtghiol.ro/plan-management-si-plan-strategic/

h) Lista cuprinzand documentele de interes public/produse si/sau gestionate

https://sbtghiol.ro/wp-content/uploads/2022/03/Lista-cu-documentele-de-interes-public.pdf

i) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public

https://sbtghiol.ro/solicitare-informatii/

Skip to content