Tekirköl ile ilgili

Tekirgöl tarihini, efsaneleri Pontus Euksinus sahilinde yer alan argonotlarlı anlatmakla başlayabiliriz. Iason, Tessalia’daki bir kralın oğlu, güzel Medea’nın kalbini kırıyor ve gerçek ablası tarafından öldürülen oğlunun parçalarını denizden toplamaya mecbur kalan Aietes kralının dramına neden oluyordu. Medea ve yüce İason Tekir gölünün tuzlu suyunun yanında gezmişler midir? Tutku ve aşklarını suyun gri parlaklığına gömmüş olabilirler mı?

Roma soylularının şairi Publius Ovidius Naso, Dobrucanın Boğaz’dan pek uzak olmayan “korkunç soğuğundan donmuş kıyıları ile Büyük Ayı takımyıldızının yanındaki ülke “ olduğunu söylüyordu ve Meotic adlı bir gölden bahsediyordu. Belki o göle daha sonra Tekirgöl adı verilmiştir. Callatis’den Tomis’e giden Roma İmperatörlüğü yolunda bulunan göl, çamuru aynı Mısırlılar gibi kullanan Romalılar tarafından farkedilmemesi imkansızdı.

Bu bölgede özel arkeolojik kazılar yapılmadı fakat zaman zaman gerçeklenen keşifler Yunan ve Roma antik döneminden, bölgede insanlar kaldığını ispatlayan mimari elemanlar ortaya çıkarmıştır. Bunlar su ve çamurun şifa özelliklerinin bilinmediği fikrine götürebilir.

Belgesel kanıtlar
  • 1560, Tekfür – köy Kanuni Sultan Süleymanın Boğdan Prensine gönderdiği iki fermanında adı geçiyordu.
  • Osmanlılar tarafından Dobruca işgalı 1417 de başladı ve 1462 de tamamlanmıştı.
  • Bundan böyle Tekfür-gölü, 1878 de Dobruca tekrar Romanyaya dönünceye kadar, Osmanlı İmperatörlüğü tarihile iç içeydi.
  • Yaklaşık 300 yıl boyunca Tekirgöl’de bir kadı faaliyet gösterdi.
  • HAGI ALI (1650), Türk tarihçi – Dobruca’da seyahat etmişti ve kara bir su “Gömlek –köy” hakkında yazıyordu ve muhtemelen Tekirgülü kastediyordu.
  • YUSUF NABI, Türk şair, tarihe dair Kameniçe fiehnâme-i adlı eserinde, Polonyaya giden ve Polyadan gelen yolunda Osmanlı ordularının durduğu Tekfür-Köyünden bahsediyordu. (1762).
  • Osmanlı hükümdarlığındaki Dobruca (Tekirgöl dahil) ile ilgili tarihi belgeler ne yazık ki pek yok çünkü 1878 de osmanlı idaresi çekildiğinde bu yerlerin arşivini de almıştı.
  • Gölün şifa etkisi ile ilgili ilk yazılı bilgiler, Kırım savaşı sırasında, Osmanlı Ordusu Komutanı Said Paşa, hasta koluyle gelerek, Tekfür-gölü askeri tesisinde kaldığında, çamur ve tuzlu suyu mucizeli şifa etkilerini gördüğü 1854 den dir.Tekirköl ile ilgili