Tedavi Kontrendikasyonları

Tedavi edici kompleks ile kaplıca kürü, vücüdün reaktivite ve adaptif kapasitesini etkilemektedir. Cevaplar, hastalığın tip, durum ve şekli, fonksiyonel rezervler, hastanın yaşı ve geldiği ortama göre kesinlikle bireyseldir. Gönderilen kişilerin makul bir seçimi yapılmalı çünkü vakitsiz tedavi hem hasta hem de söz konusu tıp merkezine zarar verecektir. Böyle durumları önlemek için her patolojik grup için hem genel hem de spesifik kontrendikasyonları bilmek gerekiyor.

Genel Kontrendikasyonlar
 • Akut ateşli hastalıklar ve akut alevlenme hamleli kronik hastalıklar
 • Bulaşıcılık ve iyileşme döneminde tüm bulaşıcı hastalıklar.
 • Bulaşıcılık döneminde zührevi hastalıklar.
 • Herhangi bir nedenle kaşektik durumlar.
 • Malign tümörler, şekil, yer ve evrimsel aşaması ne olursa olsun.
 • Tekrarlanan ve ağır her türlü kanama durumları.
 • Patojenlerin taşıyıcılar ya da parazitleri ile enfekte.
 • Adet dönemi, her ayda patolojik hamilelik ve 3 ay üzerinde normal hamilelik, doğum sonraki ilk haftalar
 • Epilepsi.
 • Kan ve genel durum değişmeli system hastalıkları. (kansızlık, lösemi, lenfomlar)
 • Anormal sosyal davranışlar ile psikopatiler.
 • Nöropsikiyatrik bozuklukları ve kronik alkolizm
 • Bağımlılıklar.
 • Diyet ve ilaç tedavisi, özellikle insülin bağımlı tedavisi ile zor kontrol edilen dekompanse diyabet.
 • Kalp, karaciğer veya böbrek dekompanse yetmezliği.

Özel Kontrendikasyonları
 • Akut eklem romatizma sonrası sekel ve valvular.
 • Romatoid artrit: ateşli, sistemik (vasküler, hepatomegali), malign şekilleri, lupus, amiloidli.
 • Gelişmiş solunum yetmezliği olan Ankilozan spondilit, hasarlı sistemik şekilleri.
 • Yeni kallussuz ve yeterli iç çekişmesi olmayan kemik kırıkları; ikincil medüller lezyon potansiyelli omurganın dengesiz kırkları; patolojik kemik kırıkları.
 • Akut durumda polinöröpatiler, paraneoplazik nöropati, kollajenöz nöropatiler.
 • Enfeksiyonlu malign tumorel etyloji , hemorajik nedenleri olan ve ilaç tedavisi altında kan basınç değerlerinin kontrolü zor olan hemiplejiler.
 • Sık ağrılı krizleri olan İskemik kardiyomiyopati, en az ağrılı olan ritim ve sürüş yetmezliği, dekompanse valvülopati, dekompanse kalp yetmezliği, emboli için potansiyel risk gösteren hastalar. Akciğer kalp yetmezliği.
 • Sosyal davranış bozukluklarla gelişmiş serebral ateroskleroz
 • Aktif akciğer tüberkülozu, akciğer mikozları, şiddetli hemoptizi bronşektazi, , silikotuberkülöz, akciğer yetmezliği.
 • Herhangi bir nedenle 4 ve 5 evre dispne.
 • Sık astım atakları veya astım fenalaşma durumları.
 • Yoğun pürülan balgam ile bronş enfeksiyonu.
 • Acı parlamalı gastrik veya duodenal konumu ile ülser hastalığı, son üç ay içinde kanamalı ülser, tekrarlanan peptik ülser, gastrointestinal fistüller, malabsorbsiyon sendromları, sık parlamalı lityazlı kronik kolesist, aktif kronik hepatit, hepatic siroz.
 • Birinci derece üzerinde hidronefrözlü böbrek taşları, nitrojen tutma, böbrek yetmezliği ile kronik glomerülonefrit,piyelonefrit akut veya kronik.