LEGE NR. 95 DIN 14 APRILIE 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

STRATEGIA NAŢIONALĂ DIN 18 NOIEMBRIE 2014

de sănătate 2014-2020

HOTĂRÂRE NR. 1028 DIN 18 NOIEMBRIE 2014

privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

PLAN DE ACŢIUNI DIN 18 NOIEMBRIE 2014

pentru implementarea Strategiei Naţionale 2014 – 2020

HOTĂRÂRE NR. 583 DIN 10 AUGUST 2016

privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

HOTĂRÂRE NR. 144 DIN 23 FEBRUARIE 2010

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN 689/23.05.2018

privind aprobarea Procedurii de recrutare si selecţie â personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de Ministerul Sanatatii si unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia

NORME METODOLOGICE de aplicare (H.G. 123/2002)  privind liberul acces la informațiile de interes public